Το Refugee Aid App είναι ένα μια εφαρμογή για smartphone που απευθύνεται στους πρόσφυγες αλλά και στις MKO που τους παρέχουν βοήθεια. Με αυτό το application, οι πρόσφυγες μπορούν να επικοινωνούν και να ενημερώνονται απευθείας με τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς έτσι ώστε να μπορούν να βρουν άμεσα τροφή, στέγη και ιατρική περίθαλψη στην περιοχή που βρίσκονται. Βοηθάει επίσης του μετανάστες να προσαρμοστούν στην χώρα που διαμένουν έτσι ώστε να βρίσκουν πιο εύκολα τις υπηρεσίες που αναζητούν κάθε φορά.